Kimetsu no yaiba Wiki
Advertisement

Lista de personajes 'en la serie del manga y anime de Kimetsu no Yaiba.

Haga clic en la pestaña 'Manga' para revelar los estados actuales de los miembros a partir de dónde está actualmente el manga. Cuidado con los spoilers.

Cuerpo de Exterminio de Demonios

Familia Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Hinaki Ubuyashiki
Nichika Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Kanata Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki Hinaki Ubuyashiki Nichika Ubuyashiki Kiriya Ubuyashiki Kanata Ubuyashiki
Pilares
Giyu Tomioka
Mitsuri Kanroji
Obanai Iguro
Sanemi Shinazugawa
Gyomei Himejima
Pilar Agua
Giyu Tomioka
Pilar Amor
Mitsuri Kanroji
Pilar Serpiente
Obanai Iguro
Pilar Viento
Sanemi Shinazugawa
Pilar Roca
Gyomei Himejima
Tengen Uzui
Muichiro Tokito
Shinobu Kocho
Pilar Sonido
Tengen Uzui
Pilar Niebla
Muichiro Tokito
Pilar Insecto
Shinobu Kocho
Ex Pilares
Kyojuro Rengoku
link={{{nombrearticulo}}}
link={{{nombrearticulo}}}
link={{{nombrearticulo}}}
Pilar Llama
Kyojuro Rengoku
Ex Pilar Flor
Kanae Kocho
Ex Pilar Agua
Sakonji Urokodaki
Ex Pilar Rayo
Jigoro Kuwajima
Cazadores de Demonios
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado
Zenitsu Agatsuma
Inosuke Hashibira
Genya Shinazugawa
Tsuguko
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado Zenitsu Agatsuma Inosuke Hashibira Genya
Shinazugawa
Murata
Ozaki
Murata Ozaki
Finca Mariposa
Aoi Kanzaki
Sumi Nakahara
Kiyo Terauchi
Naho Takada
Goto
Aoi Kanzaki Sumi Nakahara Kiyo Terauchi Naho Takada Goto


Demonios

Demonios
Muzan Kibutsuji
Nezuko Kamado
Tamayo
Yushiro
Susamaru
Muzan Kibutsuji Nezuko Kamado Tamayo Yushiro Susamaru
Yahaba
Demonio del Templo
Demonio Mano
Demonio Lengua
Demonio Cornudo
Yahaba Demonio del Templo Demonio Mano Demonio Lengua Demonio Cornudo
Demonio Pantano
Demonio Araña Padre
Demonio Araña Madre
Demonio Pantano Demonio Araña Padre Demonio Araña Madre Demonio Araña Hermano Mayor Demonio Araña Hermana Mayor
Nakime
Demonio Biwa
Lunas Superiores
Kokushibo
Doma
Akaza
Hantengu
Gyokko
Luna Superior Uno Luna Superior Dos Luna Superior Tres
Akaza
Luna Superior Cuatro Luna Superior Cinco
Gyutaro
Daki
Luna Superior Seis
Gyutaro
Luna Superior Seis
Daki
Lunas Inferiores
Enmu
Rokuro
Wakuraba
Mukago
Rui
Luna Inferior Uno
Enmu
Luna Inferior Dos
Rokuro
Luna Inferior Tres
Wakuraba
Luna Inferior Cuatro
Mukago
Luna Inferior Cinco
Rui
Kamanue
Kyogai
Luna Inferior Seis
Kamanue
Ex Luna
Inferior Seis
Kyogai


Civiles/Otros

Familia Kamado
Tanjuro Kamado
Kie Kamado
Takeo Kamado
Hanako Kamado
Shigeru Kamado
Tanjuro Kamado Kie Kamado Takeo Kamado Hanako Kamado Shigeru Kamado
Rokuta Kamado
Rokuta Kamado
Selección Final
Sabito
Makomo
Sabito Makomo
Aldea del Herrero
Hotaru Haganezuka
Kozo Kanamori
Hotaru Haganezuka Kozo Kanamori
Primera Misión
Kazumi
Satoko
Kazumi Satoko
Casa Tambor
Teruko
Shoichi
Kiyoshi
Teruko Shoichi Kiyoshi
Otros
Saburo
Hisa
Toyo
Saburo Hisa Toyo

Cuerpo de Exterminio de Demonios

Familia Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki Amane Ubuyashiki Hinaki Ubuyashiki Nichika Ubuyashiki Kiriya Ubuyashiki
Kanata Ubuyashiki
Kuina Ubuyashiki Kanata Ubuyashiki
Pilares
Giyu Tomioka
Mitsuri Kanroji
Obanai Iguro
Sanemi Shinazugawa
Gyomei Himejima
Pilar Agua
Giyu Tomioka
Pilar Amor
Mitsuri Kanroji
Pilar Serpiente
Obanai Iguro
Pilar Viento
Sanemi Shinazugawa
Pilar Roca
Gyomei Himejima
Ex Pilares
Kyojuro Rengoku
Tengen Uzui
Muichiro Tokito
Shinobu Kocho
Kanae Kocho
Pilar Llama
Kyojuro Rengoku
Pilar Sonido
Tengen Uzui
Pilar Niebla
Muichiro Tokito
Pilar Insecto
Shinobu Kocho
Ex Pilar Flor
Kanae Kocho
Sakonji Urokodaki
Jigoro Kuwajima
Shinjuro Rengoku
Ex Pilar Agua
Sakonji Urokodaki
Ex Pilar Rayo
Jigoro Kuwajima
Ex Pilar Llama
Shinjuro Rengoku
Cazadores de Demonios
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado
Zenitsu Agatsuma
Inosuke Hashibira
Genya Shinazugawa
Tsuguko
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado Zenitsu Agatsuma Inosuke Hashibira Genya Shinazugawa
Murata
Masachika Kumeno
Yoriichi Tsugikuni
Murata Ozaki Masachika Kumeno Yoriichi Tsugikuni
Finca Mariposa
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki Sumi Nakahara Kiyo Terauchi Naho Takada Goto
Otros/Asociados
Sabito
Makomo
Sabito Makomo Suma Makio Hinatsuru


Demonios

Demonios
Tanjiro Kamado
Muzan Kibutsuji
Tamayo
Yushiro
Susamaru
Yahaba
Tanjiro Kamado (Reconvertido en humano) Muzan Kibutsuji Tamayo Yushiro Susamaru Yahaba
Demonio de las Manos
Demonio Lengua
Demonio Cornudo
Demonio del Pantano
Demonio del Templo Demonio de la Mano Demonio Lengua Demonio Cornudo Demonio del Pantano
Demonio Araña Padre
Demonio Araña Madre
Demonio Serpiente
Demonio Araña Padre Demonio Araña Madre Demonio Araña Hermano Mayor Demonio Araña Hermana Mayor Demonio Serpiente
Lunas Superiores
Kokushibo
Doma
Akaza
Nakime
Hantengu
Luna Superior Uno
Kokushibo
Luna Superior Dos
Doma
Luna Superior Tres
Akaza
Luna Superior Cuatro
Nakime
Ex Luna
Superior Cuatro
Hantengu
Gyokko
Gyutaro
Daki
Kaigaku
Luna Superior Cinco
Gyokko
Ex Luna
Superior Seis
Gyutaro
Ex Luna
Superior Seis
Daki
Luna Superior Seis
Kaigaku
Lunas Inferiores
Enmu
Rokuro
Wakuraba
Mukago
Rui
Luna Inferior Uno
Enmu
Luna Inferior Dos
Rokuro
Luna Inferior Tres
Wakuraba
Luna Inferior Cuatro
Mukago
Luna Inferior Cinco
Rui
Kamanue
Kyogai
Luna Inferior Seis
Kamanue
Ex Luna
Inferior Seis
Kyogai


Civiles/Otros

Familia Kamado
Nezuko Kamado
Nezuko Kamado Tanjuro Kamado Kie Kamado Takeo Kamado Hanako Kamado
Sumiyoshi
Sumire
Shigeru Kamado Rokuta Kamado Sumiyoshi Suyako Sumire
Aldea del Herrero
Hotaru Haganezuka
Kozo Kanamori
Tetsuido
Tecchin Tecchikawahara Hotaru Haganezuka Kozo Kanamori Kotetsu Tetsuido
Casa Tambor
Teruko
Shoichi
Kiyoshi
Teruko Shoichi Kiyoshi
Barrio Rojo
Koinatsu Mitsu
Otros
Senjuro Rengoku
Ruka Rengoku
Yuichiro Tokito
Kotoha
Hisa
Senjuro Rengoku Ruka Rengoku Yuichiro Tokito Kotoha Hashibira Hisa
Kazumi
Satoko
Keizo
Koyuki
Saburo Kazumi Satoko Keizo Koyuki
Takaharu
Toyo
Takaharu Toyo

Advertisement