FANDOM


Jigoro Kuwajima – to były filar błyskawicy w oddziale zabójców demonów oraz mistrz Zenitsu i Kaigaku.

Wygląd

Jigoro był starszym, niewysokim człowiekiem z siwymi włosami i wąsami. Pod jego prawym okiem znajdowała się olbrzymia szrama. Nosił żółte kimono w białe trójkąty oraz posługiwał się drewnianą protezą, która zastępowała jego brakującą prawą nogę.

Osobowość

Jigoro był niezwykle upartym i surowym nauczycielem, a jednocześnie dobrym człowiekiem. Spłacił ogromny dług Zenitsu, a następnie rygorystycznie trenował go pomimo braku wielkich rezultatów. Podczas ćwiczeń nigdy nie pozwolił swojemu uczniowi na poddanie się i do samego końca wierzył w jego sukces. Był niezwykle szczęśliwy faktem, że Zenitsu opanował pierwszą formę oddechu błyskawicy. Tak jak większość wyższych rangą członków oddziału zabójców demonów był honorowy.

Historia

W przeszłości Jigoro uratował Zenitsu przed ogromnym długiem i przyjął go jako ucznia. Po usłyszeniu, że jego następca został demonem, postanowił popełnić samobójstwo rozcinając własny brzuch. Z powodu, że nie było z nim nikogo, kto byłby w stanie ściąć mu głowę podczas przeprowadzania seppuku, Jigoro umarł w męczarniach.

Niedługo po tym, gdy Zenitsu pokonał Kaigaku, Jigoro spotkał się ze swoim byłym uczniem w zaświatach. Po krótkiej wymianie zdań, podziękował swojemu studentowi i stwierdził, że jest on jego największą dumą i radością.

Umiejętności

Jako były filar błyskawic, Jigoro musiał być dość silnym zabójcą demonów.

Szermierka

Oddech błyskawicy: Jako były filar błyskawic Jigoro opanował kilka form, których później nauczył swoich uczniów:

  • Pierwsze kata: błysk grzmotu (壱ノ型 霹靂一閃 Ichi no Kata - Hekireki Issen): Użytkownik biegnie przed siebie z ogromną prędkością i atakuje jednym szybkim cięciem.
  • Drugie kata: ryżowa dusza (弐ノ型 型稲魂 Ni no Kata - Inadama): Użytkownik w jednej chwili tworzy pięć błyskawic, które jednocześnie atakują przeciwnika.
  • Trzecie kata: błyskawica z chmary komarów (参ノ型 聚蚊成雷 San no Kata - Shiubun Seirai): Użytkownik tworzy falę błyskawicy, która wiruje we wszystkich kierunkach
  • Czwarte kata: odległa błyskawica (肆ノ型 遠雷 Shi no Kata - Enrai): Użytkownik tworzy błyskawicę, która atakuje przeciwnika na odległość.
  • Piąte kata: błyskawica z gorących krajów (伍ノ型 熱界雷 Go no Kata - Retsu Kairai): Użytkownik wykonuje cięcie mieczem, które pali ciało przeciwnika.
  • Szóste kata: elektryczny ryk błyskawicy (陸ノ型 電轟雷轟 Roku no Kata - Dengou Raigou): Użytkownik wykonuje serię cięć, która sprawia, że ciało przeciwnika pęka.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.