Kimetsu no Yaiba Wiki
Advertisement
Kimetsu no Yaiba Wiki
Characters

List of characters in the manga and anime series Kimetsu no Yaiba. Additional unnamed and very minor characters can be found on this page.

Anime Status

Click the 'Manga' tab to reveal the statuses of members as of this chapter. Beware of spoilers.

Demon Slayer Corps

Ubuyashiki Family
Kagaya Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Hinaki Ubuyashiki
Nichika Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki Amane Ubuyashiki Hinaki Ubuyashiki Nichika Ubuyashiki Kiriya Ubuyashiki
Kanata Ubuyashiki
Kanata Ubuyashiki
Hashira
Giyu Tomioka
Mitsuri Kanroji
Obanai Iguro
Sanemi Shinazugawa
Gyomei Himejima
Water Hashira
Giyu Tomioka
Love Hashira
Mitsuri Kanroji
Serpent Hashira
Obanai Iguro
Wind Hashira
Sanemi Shinazugawa
Stone Hashira
Gyomei Himejima
Muichiro Tokito
Shinobu Kocho
Mist Hashira
Muichiro Tokito
Insect Hashira
Shinobu Kocho
Former Hashira
Kanae Kocho
Sakonji Urokodaki
Jigoro Kuwajima
Kyojuro Rengoku
Shinjuro Rengoku
Flower Hashira
Kanae Kocho
Water Hashira
Sakonji Urokodaki
Thunder Hashira
Jigoro Kuwajima
Flame Hashira
Kyojuro Rengoku
Flame Hashira
Shinjuro Rengoku
Tengen Uzui
Sound Hashira
Tengen Uzui
Demon Slayers
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado
Zenitsu Agatsuma
Inosuke Hashibira
Genya Shinazugawa
Tsuguko
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado Zenitsu Agatsuma Inosuke Hashibira Genya
Shinazugawa
Murata
Ozaki
Murata Ozaki
Butterfly Mansion
Aoi Kanzaki
Sumi Nakahara
Kiyo Terauchi
Naho Takada
Goto
Aoi Kanzaki Sumi Nakahara Kiyo Terauchi Naho Takada Goto


Demons

Demons
Muzan Kibutsuji
Nezuko Kamado
Tamayo
Yushiro
Susamaru
Muzan Kibutsuji Nezuko Kamado Tamayo Yushiro Susamaru
Yahaba
Temple Demon
Hand Demon
Tongue Demon
Horned Demon
Yahaba Temple Demon Hand Demon Tongue Demon Horned Demon
Swamp Demon
Spider Demon (Father)
Spider Demon (Mother)
Spider Demon (Son)
Spider Demon (Daughter)
Swamp Demon Spider Demon (Father) Spider Demon (Mother) Spider Demon (Son) Spider Demon (Daughter)
Nakime
Slasher
Biwa Demon Slasher
Upper Ranks
Kokushibo
Doma
Akaza
Hantengu
Gyokko
Upper Rank 1 Upper Rank 2 Upper Rank 3
Akaza
Upper Rank 4 Upper Rank 5
Gyutaro
Daki
Upper Rank 6
Gyutaro
Upper Rank 6
Daki
Lower Ranks
Enmu
Rokuro
Wakuraba
Mukago
Rui
Lower Rank 1
Enmu
Lower Rank 2
Rokuro
Lower Rank 3
Wakuraba
Lower Rank 4
Mukago
Lower Rank 5
Rui
Kamanue
Kyogai
Lower Rank 6
Kamanue
Former
Lower Rank 6
Kyogai


Civilians/Others

Kamado Family
Tanjuro Kamado
Kie Kamado
Takeo Kamado
Hanako Kamado
Shigeru Kamado
Tanjuro Kamado Kie Kamado Takeo Kamado Hanako Kamado Shigeru Kamado
Rokuta Kamado
Rokuta Kamado
Final Selection
Sabito
Makomo
Sabito Makomo
First Mission
Kazumi
Satoko
Tokie
Kazumi Satoko Tokie
Tsuzumi Mansion
Teruko
Shoichi
Kiyoshi
Teruko Shoichi Kiyoshi
Entertainment District
Hinatsuru
Makio
Suma
Koinatsu
Omitsu
Hinatsuru Makio Suma Koinatsu Omitsu
Swordsmith Village
Hotaru Haganezuka
Kozo Kanamori
Hotaru Haganezuka Kozo Kanamori
Other
Senjuro Rengoku
Ruka Rengoku
Saburo
Hisa
Toyo
Senjuro Rengoku Ruka Rengoku Saburo Hisa Toyo
Fuku
Tomi
Fuku Tomi

Manga Status

Click the 'Anime' tab to reveal the current statuses of members as of where the anime is currently up to.

Demon Slayer Corps

Ubuyashiki Family
Kagaya Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Hinaki Ubuyashiki
Nichika Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Kagaya
Ubuyashiki
Amane
Ubuyashiki
Hinaki
Ubuyashiki
Nichika
Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Kuina Ubuyashiki
Kanata Ubuyashiki
Kuina Ubuyashiki Kanata Ubuyashiki
Hashira
Disbanded
Former Hashira
Kyojuro Rengoku
Tengen Uzui
Muichiro Tokito
Shinobu Kocho
Mitsuri Kanroji
Former Flame Hashira
Kyojuro Rengoku
Former Sound Hashira
Tengen Uzui
Former Mist Hashira
Muichiro Tokito
Former Insect Hashira
Shinobu Kocho
Former Love Hashira
Mitsuri Kanroji
Obanai Iguro
Gyomei Himejima
Kanae Kocho
Sakonji Urokodaki
Jigoro Kuwajima
Former Serpent Hashira
Obanai Iguro
Former Stone Hashira
Gyomei Himejima
Former Flower Hashira
Kanae Kocho
Former Water Hashira
Sakonji Urokodaki
Former Thunder Hashira
Jigoro Kuwajima
Shinjuro Rengoku
Giyu Tomioka
Sanemi Shinazugawa
Former Flame Hashira
Shinjuro Rengoku
Former Water Hashira
Giyu Tomioka
Former Wind Hashira
Sanemi Shinazugawa
Demon Slayers
Disbanded
Former Demon Slayers
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado
Zenitsu Agatsuma
Inosuke Hashibira
Genya Shinazugawa
Tsuguko
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado Zenitsu Agatsuma Inosuke Hashibira Genya Shinazugawa
Murata
Ozaki
Masachika Kumeno
Yoriichi Tsugikuni
Murata Ozaki Masachika Kumeno Yoriichi Tsugikuni
Butterfly Mansion
Aoi Kanzaki
Sumi Nakahara
Kiyo Terauchi
Naho Takada
Goto
Aoi Kanzaki Sumi Nakahara Kiyo Terauchi Naho Takada Goto
Other/Associates
Sabito
Makomo
Suma
Makio
Hinatsuru
Sabito Makomo Suma Makio Hinatsuru


Demons

Demons
Muzan Kibutsuji
Tamayo
Yushiro
Chachamaru
Susamaru
Muzan Kibutsuji Tamayo Yushiro Chachamaru Susamaru
Yahaba
Head Demon
Hand Demon
Tongue Demon
Horned Demon
Yahaba Temple Demon Hand Demon Tongue Demon Horned Demon
Swamp Demon
Spider Demon (Father)
Spider Demon (Mother)
Spider Demon (Son)
Spider Demon (Daughter)
Swamp Demon Spider Demon (Father) Spider Demon (Mother) Spider Demon (Son) Spider Demon (Daughter)
Serpent Demon
Serpent Demon
Serpent Demon Flute Demon
Upper Ranks
Kokushibo
Doma
Akaza
Nakime
Hantengu
Upper Rank 1
Kokushibo
Upper Rank 2
Doma
Upper Rank 3
Akaza
Upper Rank 4
Nakime
Former Upper
Rank 4
Hantengu
Gyokko
Kaigaku
Gyutaro
Daki
Upper Rank 5
Gyokko
Upper Rank 6
Kaigaku
Former Upper
Rank 6
Gyutaro
Former Upper
Rank 6
Daki
Lower Ranks
Enmu
Ubume
Rokuro
Hairo
Wakuraba
Lower Rank 1
Enmu
Former Lower
Rank 1
Ubume
Lower Rank 2
Rokuro
Former Lower
Rank 2
Hairo
Lower Rank 3
Wakuraba
Mukago
Rui
Kamanue
Kyogai
Lower Rank 4
Mukago
Lower Rank 5
Rui
Lower Rank 6
Kamanue
Former Lower
Rank 6
Kyogai


Civilians/Others

Kamado Family
Nezuko Kamado
Tanjuro Kamado
Kie Kamado
Takeo Kamado
Hanako Kamado
Nezuko Kamado Tanjuro Kamado Kie Kamado Takeo Kamado Hanako Kamado
Shigeru Kamado
Rokuta Kamado
Sumiyoshi
Suyako
Sumire
Shigeru Kamado Rokuta Kamado Sumiyoshi Suyako Sumire
Swordsmith Village
Tecchin Tecchikawahara
Hotaru Haganezuka
Kozo Kanamori
Kotetsu
Tetsuido
Tecchin Tecchikawahara Hotaru Haganezuka Kozo Kanamori Kotetsu Tetsuido
Tsuzumi Mansion
Teruko
Shoichi
Kiyoshi
Teruko Shoichi Kiyoshi
Entertainment District
Koinatsu
Omitsu
Koinatsu Omitsu
Other
Senjuro Rengoku
Ruka Rengoku
Yuichiro Tokito
Kotoha Hashibira
Hisa
Senjuro Rengoku Ruka Rengoku Yuichiro Tokito Kotoha Hashibira Hisa
Saburo
Kazumi
Satoko
Tokie
Keizo
Saburo Kazumi Satoko Tokie Keizo
Koyuki
Takaharu
Toyo
Tsutako Tomioka
Shizu Shinazugawa
Koyuki Takaharu Toyo Tsutako Tomioka Shizu Shinazugawa
Kyogo Shinazugawa
Uta
Kyogo Shinazugawa Uta
Descendants
Kanata Kamado
Sumihiko Kamado
Toko Agatsuma
Yoshiteru Agatsuma
Aoba Hashibira
Kanata Kamado Sumihiko Kamado Toko Agatsuma Yoshiteru Agatsuma Aoba Hashibira

Advertisement