Kimetsu no Yaiba Wiki
Advertisement
Kimetsu no Yaiba Wiki
Characters

List of characters from the manga and anime series Kimetsu no Yaiba. Additional unnamed and minor characters can be found on this page.

Anime Status

Click the 'Manga' tab to reveal the statuses of members as of Chapter 204. Beware of spoilers.

Demon Slayer Corps

Ubuyashiki Family
Kagaya Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Hinaki Ubuyashiki
Nichika Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki Amane Ubuyashiki Hinaki Ubuyashiki Nichika Ubuyashiki Kiriya Ubuyashiki
Kuina Ubuyashiki
Kanata Ubuyashiki
Kuina Ubuyashiki Kanata Ubuyashiki
Hashira
Giyu Tomioka
Mitsuri Kanroji
Obanai Iguro
Sanemi Shinazugawa
Gyomei Himejima
Water Hashira
Giyu Tomioka
Love Hashira
Mitsuri Kanroji
Serpent Hashira
Obanai Iguro
Wind Hashira
Sanemi Shinazugawa
Stone Hashira
Gyomei Himejima
Muichiro Tokito
Shinobu Kocho
Kyojuro Rengoku
Kanae Kocho
Mist Hashira
Muichiro Tokito
Insect Hashira
Shinobu Kocho
Flame Hashira
Kyojuro Rengoku
Flower Hashira
Kanae Kocho
Former Hashira
Sakonji Urokodaki
Jigoro Kuwajima
Shinjuro Rengoku
Tengen Uzui
Water Hashira
Sakonji Urokodaki
Thunder Hashira
Jigoro Kuwajima
Flame Hashira
Shinjuro Rengoku
Sound Hashira
Tengen Uzui
Demon Slayers
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado
Zenitsu Agatsuma
Inosuke Hashibira
Genya Shinazugawa
Kanao Tsuyuri Tanjiro Kamado Zenitsu Agatsuma Inosuke Hashibira Genya Shinazugawa
Murata
Ozaki
Takeuchi
Nagakura
Noguchi
Murata Ozaki Takeuchi Nagakura Noguchi
Yoshioka
Shimamoto
Yoriichi Tsugikuni
Yoshioka Shimamoto Yoriichi
Butterfly Mansion
Aoi Kanzaki
Sumi Nakahara
Kiyo Terauchi
Naho Takada
Goto
Aoi Kanzaki Sumi Nakahara Kiyo Terauchi Naho Takada Goto
Swordsmiths
Hotaru Haganezuka
Kozo Kanamori
Tecchin Tecchikawahara
Kotetsu
Tetsuido
Hotaru Haganezuka Kozo Kanamori Tecchin Tecchikawahara Kotetsu Tetsuido


Demons

Demons
Muzan Kibutsuji
Nezuko Kamado
Tamayo
Yushiro
Susamaru
Muzan Kibutsuji Nezuko Kamado Tamayo Yushiro Susamaru
Yahaba
Temple Demon
Hand Demon
Tongue Demon
Horned Demon
Yahaba Temple Demon Hand Demon Tongue Demon Horned Demon
Swamp Demon
Spider Demon (Father)
Spider Demon (Mother)
Spider Demon (Son)
Spider Demon (Daughter)
Swamp Demon Spider Demon (Father) Spider Demon (Mother) Spider Demon (Son) Spider Demon (Daughter)
Slasher
Asakusa Demon
Shizu Shinazugawa
Mantis Demon
Slasher Asakusa Demon Shizu Shinazugawa Mantis Demon
Upper Ranks
Kokushibo
Doma
Akaza
Nakime
Hantengu
Upper Rank 1
Kokushibo
Upper Rank 2
Doma
Upper Rank 3
Akaza
Upper Rank 4
Nakime
Former
Upper Rank 4
Hantengu
Gyokko
Gyutaro
Daki
Upper Rank 5
Gyokko
Upper Rank 6
Gyutaro
Upper Rank 6
Daki
Lower Ranks
Defunct
Enmu
Rokuro
Wakuraba
Mukago
Rui
Lower Rank 1
Enmu
Lower Rank 2
Rokuro
Lower Rank 3
Wakuraba
Lower Rank 4
Mukago
Lower Rank 5
Rui
Kamanue
Kyogai
Lower Rank 6
Kamanue
Former
Lower Rank 6
Kyogai


Civilians/Others

Kamado Family
Tanjuro Kamado
Kie Kamado
Takeo Kamado
Hanako Kamado
Shigeru Kamado
Tanjuro Kamado Kie Kamado Takeo Kamado Hanako Kamado Shigeru Kamado
Rokuta Kamado
Sumiyoshi Kamado
Suyako Kamado
Sumire Kamado
Rokuta Kamado Sumiyoshi Kamado Suyako Kamado Sumire Kamado
Final Selection Arc
Saburo
Sabito
Makomo
Saburo Sabito Makomo
Kidnapper's Bog Arc
Kazumi
Satoko
Tokie
Kazumi Satoko Tokie
Asakusa Arc
Toyo
Rei
Yatsu
Toyo Rei Yatsu
Tsuzumi Mansion Arc
Teruko
Shoichi
Kiyoshi
Hisa
Teruko Shoichi Kiyoshi Hisa
Mugen Train Arc
Fuku
Tomi
Tatsu
Senjuro Rengoku
Ruka Rengoku
Fuku Tomi Tatsu Senjuro Rengoku Ruka Rengoku
Entertainment District Arc
Hinatsuru
Makio
Suma
Koinatsu
Omitsu
Hinatsuru Makio Suma Koinatsu Omitsu
Swordsmith Village Arc
Yuichiro Tokito
Kyogo Shinazugawa
Sumi Shinazugawa
Teiko Shinazugawa
Hiroshi Shinazugawa
Yuichiro Tokito Kyogo Shinazugawa Sumi Shinazugawa Teiko Shinazugawa Hiroshi Shinazugawa
Koto Shinazugawa
Shuya Shinazugawa
Koto Shinazugawa Shuya Shinazugawa
Hashira Training Arc
Tsutako Tomioka
Sayo
Tsutako Tomioka Sayo
Other
Chachamaru
Kaburamaru
Kotoha Hashibira
Kaigaku
Chachamaru Kaburamaru Woman in Inosuke's Memory Zenitsu's Superior/Traitor Orphan

Manga Status

Click the 'Anime' tab to reveal the current statuses of members as of where the anime is currently up to.

Demon Slayer Corps

Ubuyashiki Family
Kagaya Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Hinaki Ubuyashiki
Nichika Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Kagaya
Ubuyashiki
Amane
Ubuyashiki
Hinaki
Ubuyashiki
Nichika
Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Kuina Ubuyashiki
Kanata Ubuyashiki
Senri Ubuyashiki
Akito Ubuyashiki
Kuina Ubuyashiki Kanata Ubuyashiki Senri
Ubuyashiki
Akito
Ubuyashiki
Hashira
Disbanded
Former Hashira
Kyojuro Rengoku
Tengen Uzui
Muichiro Tokito
Shinobu Kocho
Mitsuri Kanroji
Flame Hashira
Kyojuro Rengoku
Sound Hashira
Tengen Uzui
Mist Hashira
Muichiro Tokito
Insect Hashira
Shinobu Kocho
Love Hashira
Mitsuri Kanroji
Obanai Iguro
Gyomei Himejima
Kanae Kocho
Sakonji Urokodaki
Jigoro Kuwajima
Serpent Hashira
Obanai Iguro
Stone Hashira
Gyomei Himejima
Flower Hashira
Kanae Kocho
Water Hashira
Sakonji Urokodaki
Thunder Hashira
Jigoro Kuwajima
Shinjuro Rengoku
Giyu Tomioka
Sanemi Shinazugawa
Flame Hashira
Shinjuro Rengoku
Water Hashira
Giyu Tomioka
Wind Hashira
Sanemi Shinazugawa
Demon Slayers
Disbanded
Former Demon Slayers
Kanao Tsuyuri
Tanjiro Kamado
Zenitsu Agatsuma
Inosuke Hashibira
Genya Shinazugawa
Kanao Tsuyuri Tanjiro Kamado Zenitsu Agatsuma Inosuke Hashibira Genya Shinazugawa
Murata
Ozaki
Takeuchi
Nagakura
Noguchi
Murata Ozaki Takeuchi Nagakura Noguchi
Yoshioka
Shimamoto
Masachika Kumeno
Yoriichi Tsugikuni
Yoshioka Shimamoto Masachika Kumeno Yoriichi Tsugikuni
Butterfly Mansion
Aoi Kanzaki
Sumi Nakahara
Kiyo Terauchi
Naho Takada
Goto
Aoi Kanzaki Sumi Nakahara Kiyo Terauchi Naho Takada Goto
Masao Maeda
Masao Maeda
Swordsmiths
Tecchin Tecchikawahara
Hotaru Haganezuka
Kozo Kanamori
Kotetsu
Tetsuido
Tecchin Tecchikawahara Hotaru Haganezuka Kozo Kanamori Kotetsu Tetsuido


Demons

Demons
Muzan Kibutsuji
Tamayo
Yushiro
Chachamaru
Susamaru
Muzan Kibutsuji Tamayo Yushiro Chachamaru Susamaru
Yahaba
Head Demon
Hand Demon
Tongue Demon
Horned Demon
Yahaba Temple Demon Hand Demon Tongue Demon Horned Demon
Swamp Demon
Spider Demon (Father)
Spider Demon (Mother)
Spider Demon (Son)
Spider Demon (Daughter)
Swamp Demon Spider Demon (Father) Spider Demon (Mother) Spider Demon (Son) Spider Demon (Daughter)
Serpent Demon
Flute Demon
Asakusa Demon
Matazo
Shizu Shinazugawa
Serpent Demon Flute Demon Asakusa Demon Matazo Shizu Shinazugawa
Upper Ranks
Kokushibo
Doma
Akaza
Nakime
Hantengu
Upper Rank 1
Kokushibo
Upper Rank 2
Doma
Upper Rank 3
Akaza
Upper Rank 4
Nakime
Former
Upper Rank 4
Hantengu
Gyokko
Kaigaku
Gyutaro
Daki
Upper Rank 5
Gyokko
Upper Rank 6
Kaigaku
Former
Upper Rank 6
Gyutaro
Former
Upper Rank 6
Daki
Lower Ranks
Defunct
Enmu
Ubume
Rokuro
Hairo
Wakuraba
Lower Rank 1
Enmu
Former
Lower Rank 1
Ubume
Lower Rank 2
Rokuro
Former
Lower Rank 2
Hairo
Lower Rank 3
Wakuraba
Mukago
Rui
Kamanue
Kyogai
Lower Rank 4
Mukago
Lower Rank 5
Rui
Lower Rank 6
Kamanue
Former
Lower Rank 6
Kyogai


Civilians/Others

Kamado Family
Nezuko Kamado
Tanjuro Kamado
Kie Kamado
Takeo Kamado
Hanako Kamado
Nezuko Kamado Tanjuro Kamado Kie Kamado Takeo Kamado Hanako Kamado
Shigeru Kamado
Rokuta Kamado
Sumiyoshi Kamado
Suyako Kamado
Sumire Kamado
Shigeru Kamado Rokuta Kamado Sumiyoshi Kamado Suyako Kamado Sumire Kamado
Final Selection Arc
Saburo
Sabito
Makomo
Saburo Sabito Makomo
Kidnapper's Bog Arc
Kazumi
Satoko
Tokie
Kazumi Satoko Tokie
Asakusa Arc
Toyo
Rei
Yatsu
Toyo Rei Yatsu
Tsuzumi Mansion Arc
Teruko
Shoichi
Kiyoshi
Hisa
Teruko Shoichi Kiyoshi Hisa
Mugen Train Arc
Senjuro Rengoku
Ruka Rengoku
Senjuro Rengoku Ruka Rengoku
Entertainment District Arc
Suma
Makio
Hinatsuru
Koinatsu
Omitsu
Suma Makio Hinatsuru Koinatsu Omitsu
Swordsmith Village Arc
Yuichiro Tokito
Kyogo Shinazugawa
Sumi Shinazugawa
Teiko Shinazugawa
Hiroshi Shinazugawa
Yuichiro Tokito Kyogo Shinazugawa Sumi Shinazugawa Teiko Shinazugawa Hiroshi Shinazugawa
Koto Shinazugawa
Shuya Shinazugawa
Koto Shinazugawa Shuya Shinazugawa
Hashira Training Arc
Tsutako Tomioka
Sayo
Tsutako Tomioka Sayo
Final Battle Arc
Kotoha Hashibira
Keizo
Koyuki
Uta
Akeno Tsugikuni
Kotoha Hashibira Keizo Koyuki Uta Akeno Tsugikuni
Other
Kaburamaru
Takaharu
Yae
Taro
Kaburamaru Takaharu Yae Taro
Descendants / Reincarnations
Kanata Kamado
Sumihiko Kamado
Toko Agatsuma
Yoshiteru Agatsuma
Aoba Hashibira
Kanata Kamado Sumihiko Kamado Toko Agatsuma Yoshiteru Agatsuma Aoba Hashibira
Giichi Tomioka
Sanehiro Shinazugawa
Tenma Uzui
Tojuro Rengoku
Giichi Tomioka Sanehiro Shinazugawa Tenma Uzui Tojuro Rengoku

Advertisement