Kimetsu no Yaiba Wiki
Advertisement
Kimetsu no Yaiba Wiki

Goto ( () (とう) Gotō?) is a member of the Kakushi, the clean-up brigade of the Demon Slayers. He is mentioned as the one who found near-dead Tanjiro Kamado, Inosuke Hashibira, and Zenitsu Agatsuma in the aftermath of the Entertainment District Arc.

Appearance

Like all members of the Kakushi, Goto wears the standard black uniform that includes a mask which covers most of his face.

Personality

Goto possesses deep respect for Tanjiro, Inosuke, and Zenitsu because of their capability and bravery.

He is shown to be thoughtful when he delivers castella to Tanjiro after he is bedridden from the events of the Entertainment District.

History

At one point in his life, he was found worthy of being a Demon Slayer, but for unknown reasons, he decided to become one of the Kakushi.

Synopsis

Abilities

Trivia

Quotes

References


Navigation

[v · t · e · ?]
Characters
Demon Slayer Corps
Ubuyashiki Family: Kagaya Ubuyashiki  •  Amane Ubuyashiki  •  Hinaki Ubuyashiki  •  Nichika Ubuyashiki  •  Kiriya Ubuyashiki  •  Kuina Ubuyashiki  •  Kanata Ubuyashiki
Hashira: Giyu Tomioka  •  Mitsuri Kanroji  •  Obanai Iguro  •  Sanemi Shinazugawa  •  Gyomei Himejima  •  Kyojuro Rengoku  •  Tengen Uzui  •  Muichiro Tokito  •  Shinobu Kocho  •  Kanae Kocho  •  Sakonji Urokodaki  •  Jigoro Kuwajima  •  Shinjuro Rengoku
Demon Slayers: Tanjiro Kamado  •  Zenitsu Agatsuma  •  Inosuke Hashibira  •  Genya Shinazugawa  •  Kanao Tsuyuri  •  Murata  •  Ozaki  •  Masachika Kumeno  •  Yoriichi Tsugikuni
Butterfly Mansion: Aoi Kanzaki  •  Sumi Nakahara  •  Kiyo Terauchi  •  Naho Takada  •  Goto
Other/Associates: Sabito  •  Makomo  •  Suma  •  Makio  •  Hinatsuru
Demons
Demons: Muzan Kibutsuji  •  Nezuko Kamado  •  Tamayo  •  Yushiro  •  Chachamaru  •  Susamaru  •  Yahaba  •  Temple Demon  •  Hand Demon  •  Tongue Demon  •  Horned Demon  •  Swamp Demon  •  Serpent Demon  •  Spider Demon (Father)  •  Spider Demon (Mother)  •  Spider Demon (Son)  •  Spider Demon (Daughter)
Twelve Kizuki: Kokushibo  •  Doma  •  Akaza  •  Nakime  •  Hantengu  •  Gyokko  •  Gyutaro  •  Daki  •  Kaigaku  •  Enmu  •  Rokuro  •  Wakuraba  •  Mukago  •  Rui  •  Kamanue  •  Kyogai
Civilians/Other
Kamado Family: Tanjuro Kamado  •  Kie Kamado  •  Takeo Kamado  •  Hanako Kamado  •  Shigeru Kamado  •  Rokuta Kamado  •  Sumiyoshi  •  Suyako  •  Sumire
Swordsmith Village: Tecchin Tecchikawahara  •  Hotaru Haganezuka  •  Kozo Kanamori  •  Kotetsu  •  Tetsuido
Tsuzumi Mansion: Teruko  •  Shoichi  •  Kiyoshi
Entertainment District: Koinatsu  •  Omitsu
Other: Akeno Tsugikuni  •  Senjuro Rengoku  •  Ruka Rengoku  •  Yuichiro Tokito  •  Kotoha Hashibira  •  Hisa  •  Saburo  •  Kazumi  •  Satoko  •  Tokie  •  Keizo  •  Koyuki  •  Takaharu  •  Toyo  •  Uta  •  Shizu Shinazugawa  •  Kyogo Shinazugawa  •  Tsutako Tomioka
Animals: Chachamaru  •  Kasugai Crows  •  Ninju
Descendants/Reincarnations
Kamado Family: Kanata Kamado  •  Sumihiko Kamado
Agatsuma Family: Toko Agatsuma  •  Yoshiteru Agatsuma
Other: Aoba Hashibira  •  Tojuro Rengoku  •  Tenma Uzui  •  Giichi Tomioka  •  Sanehiro Shinazugawa
Spin-Off/Anime Original Characters
Civilians: Yae  •  Taro  •  Fuku  •  Tomi
Demons: Matazo  •  Hairo  •  Flute Demon  •  Ubume  •  Slasher
Advertisement