FANDOM


Popular pages

These pages are gaining traction with your readers! Make sure they are up to your standards and have all the latest images and information.

Page Page views
Tanjiro Kamado 138,220
Kanao Tsuyuri 87,159
Characters 81,809
Nezuko Kamado 78,363
Kanata Kamado 67,692
Chapter 205 65,058
Zenitsu Agatsuma 64,554
Inosuke Hashibira 61,779
Sumihiko Kamado 59,949
Kimetsu no Yaiba Wiki 51,633
Giyu Tomioka 48,655
Toko Agatsuma 48,071
Hashira 44,200
Kagaya Ubuyashiki 43,125
Aoba Hashibira 40,052
Shinobu Kocho 38,939
Muzan Kibutsuji 34,904
Yoshiteru Agatsuma 33,541
Muichiro Tokito 31,310
Mitsuri Kanroji 29,776
Yoriichi Tsugikuni 29,368
Demon Slayer Corps 29,019
Kyojuro Rengoku 27,009
Kokushibo 26,680
Tengen Uzui 25,760
Twelve Kizuki 25,510
Characters/Minor 23,431
Sanemi Shinazugawa 22,950
Aoi Kanzaki 20,157
Obanai Iguro 19,871
Tanjiro Kamado/Relationships 19,624
Yushiro 19,508
Kiriya Ubuyashiki 18,573
Hinokami Kagura 18,264
Genya Shinazugawa 17,779
Tamayo 17,472
Breathing Styles 16,890
Gyomei Himejima 15,011
Kanao Tsuyuri/Relationships 14,836
Tanjuro Kamado 14,504
Kanae Kocho 14,427
Sumiyoshi 14,277
Sakonji Urokodaki 12,912
Kotoha Hashibira 12,732
Koyoharu Gotōge 12,453
Chapters and Volumes 12,016
Sabito 11,739
Chapter 204 11,692
Doma 11,676
Akaza 11,580
Story Arcs 11,293
Blue Spider Lily 11,042
Demon 10,154
Yuichiro Tokito 10,117
Water Breathing 9,635
Murata 9,319
Kaigaku 9,282
Zenitsu Agatsuma/Relationships 8,886
Nichirin Blade 8,339
Nezuko Kamado/Relationships 7,849
Jigoro Kuwajima 7,737
Daki 7,434
Demon Slayer Mark 7,425
Goto 7,351
Inosuke Hashibira/Relationships 6,813
Gyutaro 6,720
Kanata Ubuyashiki 6,719
Hotaru Haganezuka 6,686
Thunder Breathing 6,578
Makomo 6,568
Rui 6,486
Senjuro Rengoku 6,392
Tanjiro Kamado/Synopsis 5,829
Tsutako Tomioka 5,778
Amane Ubuyashiki 5,565
Tanjiro Kamado vs Demon Slayers 5,473
Giyu Tomioka/Relationships 5,323
Hantengu 5,279
Sumire 5,261
Shinjuro Rengoku 5,220
Nakime 5,135
Enmu 4,964
Sunrise Countdown Arc 4,785
Suyako 4,600
Tsuguko 4,451
Muzan Kibutsuji/Synopsis 4,231
Hinaki Ubuyashiki 4,083
Demon Slayers vs Muzan Kibutsuji: Part 2 3,953
Chapter 203 3,881
Nezuko Kamado/Synopsis 3,763
Kuina Ubuyashiki 3,755
Kozo Kanamori 3,712
Kotetsu 3,639
Shinobu Kocho/Relationships 3,485
Infinity Castle Arc 3,394
Chachamaru 3,392
Flame Breathing 3,264
Moon Breathing 3,262
Flower Breathing 3,257
Sumi Nakahara 3,257
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.