FANDOM


Popular pages

These pages are gaining traction with your readers! Make sure they are up to your standards and have all the latest images and information.

Page Page views
Tanjiro Kamado 146,510
Pillars 133,224
Nezuko Kamado 106,294
Twelve Demon Moons 104,119
Demon Slaying Corps 95,242
Kokushibo 93,776
Shinobu Kocho 92,631
Muzan Kibutsuji 85,134
Muichiro Tokito 83,416
Kimetsu no Yaiba Wikia 79,022
Giyu Tomioka 75,870
Characters 71,851
Inosuke Hashibira 69,804
Yoriichi Tsugikuni 66,819
Zenitsu Agatsuma 65,702
Kyojuro Rengoku 60,705
Kanao Tsuyuri 58,702
Breath Styles 48,672
Genya Shinazugawa 47,320
Kagaya Ubuyashiki 47,121
Sanemi Shinazugawa 46,367
Mitsuri Kanroji 45,275
Tengen Uzui 41,720
Tanjuro Kamado 40,005
Doma 37,310
Akaza 32,499
Kanae Kocho 29,762
Gyomei Himejima 29,713
Kaigaku 29,532
Sumiyoshi 29,068
Obanai Iguro 27,413
Dance of the Fire God 27,116
Tamayo 23,056
Nichirin Blade 22,483
Daki 22,382
Sakonji Urokodaki 22,275
Breath of the Sun 21,093
Nakime 20,727
Sabito 20,518
Shinjuro Rengoku 17,812
Yuichiro Tokito 17,584
Story Arcs 17,302
Jigoro Kuwajima 16,879
Demon 16,802
Gyutaro 16,514
Hantengu 16,093
Dimensional Infinity Fortress Arc 15,410
Suyako 14,937
Breath of Thunder 14,788
Breath of Water 14,518
Rui 14,213
Enmu 13,986
Kiriya Ubuyashiki 13,442
Demon Train Arc 13,338
Tanjiro Kamado/Relationships 13,201
Chapters and Volumes 12,371
Yoriichi Zeroshiki 11,745
Kimetsu no Yaiba: The Infinity Train Arc 11,124
Amane Ubuyashiki 9,866
Senjuro Rengoku 9,442
Aoi Kanzaki 9,387
Gyokko 9,256
Yushiro 8,957
Tsuguko 8,493
Makomo 8,408
Kyogai 8,124
Hotaru Haganezuka 8,078
Koyoharu Gotōge 7,954
Giyu Tomioka/Relationships 7,770
Kotoha 7,585
Shinobu Kocho/Synopsis 7,527
Breath of the Moon 7,520
Kanata Ubuyashiki 7,490
Breath of Flames 7,286
Kimetsu no Yaiba (Manga) 7,019
Tsutako Tomioka 6,953
Hinaki Ubuyashiki 6,880
Shinobu Kocho/Relationships 6,765
Makio 6,720
Red Light District Arc 6,393
Hinatsuru 6,274
Suma 5,976
Kuina Ubuyashiki 5,582
Chapter 176 5,553
Spider Family 5,501
Breath of Love 5,463
Mother Spider Demon 5,386
Blue Spider Lily 5,370
Breath of the Beast 5,350
Swordsmith Village Arc 5,317
Susamaru 5,262
Nichika Ubuyashiki 5,123
Murata 5,105
Zenitsu Agatsuma/Relationships 5,024
Breath of Mist 4,828
Inosuke Hashibira/Relationships 4,798
Pillar Training Arc 4,718
Breath of Wind 4,711
Tanjiro Kamado/Synopsis 4,496
Older Sister Spider Demon 4,391
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.